W czym możemy pomóc?

Oferujemy wysokiej jakości usługi księgowe. Współpracując z nami, możesz rozwijać swój biznes – sprawy formalne załatwimy za Ciebie!

Bieżąca rachunkowość

Zobacz szczegóły

Doradztwo podatkowe

Zobacz szczegóły

Rozliczanie PITu

Zobacz szczegóły

 • Bieżąca księgowość
 • Optymalizacja podatkowa
 • Zarządzanie finansami
 • Audyty finansowe
 • Rozliczenia PIT
 • Rozliczenia VAT
 • Rozliczenia CIT
 • Rozliczenia transakcji UE
 • Prognozy finansowe
 • Załatwianie formalności
 • Księgowość spółek

Usługi podatkowe

Bieżąca rachunkowość

Księgi rachunkowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Nadzór i doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (kontrola prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, poprawności wyceny aktywów i pasywów oraz rzetelnego ustalenia wyniku finansowego itd.)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, wymaganych przepisami prawa
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, tabel i planów amortyzacyjnych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji, niezbędnych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, ujmowanych w księdze np. karty przychodów
 • Kontrola merytoryczna dowodów księgowych, stanowiących podstawę wpisu do księgi
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych na podatek dochodowy oraz podatek VAT
 • Sporządzanie zeznań rocznych
Ryczałt, ewidencje pozostałe
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić wszyscy podatnicy zatrudniający pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku VAT
 • Sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu
 • Udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne

Usługi podatkowe

Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo w procesach zakładania oraz likwidacji firm (działalność gospodarcza, spółki prawa handlowego)
 • Audyt podatkowy (weryfikacja rozliczeń podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług)
 • Sporządzanie wniosków o indywidualną interpretację prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji, pism oraz wszelkiego rodzaju ewidencji dla celów podatkowych
 • Udzielanie podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • Analiza merytoryczna kosztów działalności pod kątem zasadności ich poniesienia i związku z uzyskanym przychodem
 • Doradztwo przy określaniu strategii podatkowej działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych
 • Udzielanie porad w celu łagodzenia skutków niewłaściwych działań zarówno podatników, jak i organów podatkowych
 • Analiza opłacalności inwestycji pod kątem ich skutków podatkowych
 • Reprezentowanie wobec organów podatkowych , skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi

Usługi podatkowe

Rozliczenia PITu

 • uzyskamy jak największy zwrot
 • rozliczymy Twój podatek
 • najkorzystniejszy sposób rozliczenia
 • kontakty z Urzędem Skarbowym

„Ekonomia nie może być wyrzucona do klas szkolnych i biur statystycznych, nie może być nauką ezoteryczną. Jest to filozofia ludzkiego życia i ludzkiej aktywności, odnosi się ona do każdego i do wszystkiego” – Ludwig von Mises

„Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu” – Jim Rohn

„Zasada nr 1 – nigdy nie trać pieniędzy. Zasada nr 2 – pamiętaj zawsze o zasadzie nr 1” – Warren Buffet.

Kancelaria Ewy Jakubczyk

Budynek banku PKO BP, boczne wejście

Skontaktuj się z nami

Dołącz do grona zadowolonych Klientów. Rozwijaj swój biznes i ofertę, a podatki i sprawy urzędowe zostaw nam. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że prowadzenie firmy nie musi oznaczać wiecznych kontaktów z Urzędem Skarbowym.

ewa-jakubczyk@wp.pl

603 581 332

11 listopada 2, Słupsk

Od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00

Share This